3.1 Розвиток поглядів на природу світла

В кінці ХVII  століття майже одночасно били запропоновані дві теорії світла: корпускулярна (1675 р., І.Ньютон) і хвильова (1690 р., Х.Гюйгенс).  Їх виникнення зумовлене властивістю світла переносити енергію, що можливо або потоком частинок, корпускул, або хвилями. Корпускулярна теорія пояснювала такі експериментальні факти: Прямолінійність поширення світла випливає з 1-го закону Ньютона, закону інерції. Закони відбивання є наслідком […]

Фізика