1.7 Типи кристалів та їх дефекти

У відповідності з п’ятьма видами сил зв’язку розрізняють п’ять типів кристалічних граток: а) молекулярну гратку мають всі інертні елементи у твердій фазі. Між атомами виникають сили Ван-дер-Ваальса. При цьому формується кубічна гранецентрована гратка з координаційним числом (числом найближчих атомів) 12, рис.1.8,а; б) іонні гратки являються основними серед неорганічних сполук. Тип кристалічної гратки залежить від розмірів […]

1.6 Сили відштовхування

Сили відштовхування перешкоджають нескінченному зближенню частинок і їхньому повному зливанню. Існування цих сил зумовлене: 1) силами відштовхування однойменних зарядів ядер; 2) внаслідок перекривання внутрішніх заповнених електронних оболонок при зближенні атомів. У цьому випадку проявляється принцип заборони Паулі, згідно з яким на кожному енергетичному рівні може знаходитись єдиний електрон. Тому частина електронів повинна переходити на більш […]

1.5 Водневий зв’язок

Водневий зв’язок виникає між молекулами, у яких атом водню Н зв’язаний з атомом з великою електровід’ємністю, наприклад, атомом кисню, фтору, азоту, хлору і т.д. Такий атом зміщує до себе узагальнену електронну пару, що приводить до виникнення на ньому певного ефективного від’ємного заряду  -δ. Атом водню, від якого електронна пара відтягнута, набуває позитивного заряду +δ. Таким […]

1.4 Металевий зв’язок

Металевий тип зв’язку виникає між атомами , у яких валентний електрон слабо зв’язаний з ядром. При зближенні атомів він покидає свій атом і може вільно переміщуватись по кристалу. Таким чином виникає досить однорідний розподіл густини від’ємного заряду, який різко зростає безпосередньо поблизу вузлів кристалічної гратки із-за наявності внутрішніх електронних оболонок. Наприклад, для алюмінію по результатам […]

1.3 Ковалентний зв’язок

Ковалентний зв’язок виникає за рахунок обміну електронами сусідніх атомів. Такий тип сил зв’язку проявляється, наприклад, у молекулах Н2, О2, N2, в кристалах германію, кремнію, алмазу, тобто, як правило, між однаковими атомами. Розглянемо механізм виникнення сили зв’язку на прикладі молекули водню (рис.1.4). На великій відстані між атомами хвильові функції електронів сусідніх атомів майже не перекриваються. Кожний […]

1.2 Іонний зв’язок

Іонний зв’язок, як правило, виникає між атомами металу та галогену. При зближенні атомів електрон із металу переходить на атом галогену, в результаті чого зовнішні електронні оболонки стають повністю заповненими. Утворені іони притягуються у відповідності із законом Кулона. Енергія притягування дорівнює потенціальній енергії взаємодії зарядів і зростає обернено пропорційно відстані r між атомами (1.1) Сили відштовхування  […]

1.1 Сили Ван-дер-Ваальса

Сили Ван-дер-Ваальса діють між атомами інертних елементів і між молекулами з насиченим хімічним зв’язком О2, N2 і т.д.  Розрізняють три типи цих сил: орієнтаційні; індукційні; дисперсійні. Орієнтаційні  сили виникають між полярними молекулами, тобто такими, у яких центри позитивних і негативних зарядів не співпадають. Вони орієнтуються таким чином, щоб між ними виникала кулонівська сила притягування (рис.1.1). […]

Фізика