9.5 Закон радіоактивного розпаду

Знайдемо закон зміни з часом кількості атомів, що зазнали радіоактивного перетворення. Нехай спочатку маємо Nо радіоактивних атомів. Очевидно, що кількість dN атомів, які розпадаються за час dt буде пропорційна цьому часові і кількості N атомів, які на цей момент ще не розпалися (9.13) Знак (-) показує, що кількість атомів, які не розпалися, зменшується. – стала […]

9.4 Радіоактивність. Ядерні перетворення. Правило зміщення

Радіоактивністю називається процес перетворення одних атомних ядер у інші , яке супроводжується випромінюванням певних елементарних частинок. До радіоактивних процесів відносяться: α – розпад,  випромінюються іони гелію  (α – частинки); β – розпад; γ – розпад, випромінюються γ – кванти, електромагнітне випромінювання з малою довжиною хвилі (10-10 ÷10-13 м); Протонна радіоактивність, випромінюються протони, іони атомів водню […]

9.3 Енергія зв’язку атомних ядер

Піонна теорія не дає можливості точно розрахувати енергію зв’язку ядер. Тому її розраховують по дефекту мас. Це різниця між масою всіх уособлених нуклонів і масою ядра, яке утворилось із цих нуклонів (9.7) Тут mя, ma  – маси ядра і атома відповідно, mH – маса атома водню. Енергія зв’язку Езв розраховується за формулою Ейнштейна (9.8) Енергія […]

9.2 Природа ядерних сил

Між нуклонами в ядрі діють такі сили: – сили гравітаційного притягування, але вони настільки малі, що не можуть забезпечити досить велику енергію зв’язку, яка спостерігається експериментально; – сили електростатичної природи також не можуть забезпечити зв’язок, а напроти приводять до відштовхування однойменно заряджених протонів і не діють на нейтрони; – ядерні сили, які мають обмінну природу. […]

9.1 Склад і характеристики атомних ядер

Ядра всіх елементів складаються із елементарних частинок двох видів: протонів і нейтронів (нуклонів). Протони (іони атомів водню) мають заряд +1,6×10-19 Кл =+е, масу mp = 1836,1×me, спін 0,5, власний магнітний момент μр = 2,79×μя =  2,79×μБ ×( mp/me) = μБ/660, де μБ – магнетон Бора (див. розділ 8.2). Магнітний момент протона у 660 разів менший, […]

Фізика