9.4 Застосування закону Біо-Савара-Лапласа і принципу суперпозиції для розрахунку магнітного поля прямолінійного провідника зі струмом

Положення точки відносно прямолінійного провідника задамо перпендикуляром  ro до нього (рис.9.7).  Очевидно, що вектори  від усіх елементів  провідника однаково направлені. Вони перпендикулярні до площини, в якій лежать провідник  і перпендикуляр ro. Тому вектори  будемо додавати алгебраїчно. Маємо

(9.11)

Із рисунка видно, що

Підстановка в (9.11) після скорочень дає

.

Тут α1  і  α2 – кути, під якими видно провідник із точки, в якій розраховується напруженість. Таким чином, для прямолінійного провідника зі струмом маємо

(9.12)

Для прямолінійного нескінченного провідника α1 = 0о;  α2 = 180о. Одержуємо

(9.13)

You must be logged in to post a comment.

Фізика