9.5 Взаємодія паралельних прямолінійних провідників із струмом

Розглянемо взаємодію двох нескінченних паралельних прямолінійних провідників із струмами І1 і І2, які знаходяться на відстані ro один від одного. Така взаємодія відбувається через магнітне поле: кожний провідник створює магнітне поле (9.13), яке потім діє на інший провідник (рис.9.8) з силою Ампера (9.1).

(9.14)

Користуючись правилом правого гвинта та правилом лівої руки, можна впевнитись, що протилежно направлені струми відштовхуються (рис.9.8,а), а однаково направлені – притягуються (рис.9.8,б). Вираз

(9.14) дає можливість означити одиницю струму в 1А. При І1 = І2 =1А, ro = 1м, μ = 1, μо = 4∙π∙10-7 Гн/м, ℓ = 1м, одержуємо F = 2∙10-7 Н.


Струм в 1А – це такий струм, який протікаючи по двом паралельним нескінченним провідникам нескінченно малого перерізу розміщених у вакуумі на відстані 1 м один від другого, викликає силу взаємодії 2∙10-7Н на кожний метр довжини провідників.

You must be logged in to post a comment.

Фізика