9.10 Механічна робота в магнітному полі

Знайдемо роботу dA по переміщенню елемента провідника dℓ із струмом І у магнітному полі індукцією В. Сила Ампера  переміщує провідник на відстань dx (рис.9.20). Враховуючи  (9.1) і (9.25), знайдемо роботу

Одержуємо

(9.29)

що робота по переміщенню провідника зі струмом у магнітному полі дорівнює добуткові струму на магнітний потік через площу, яку описує провідник при своєму рухові. Перевіримо розмірність

Знайдемо роботу по переміщенню замкнутого контура зі струмом. Розіб’ємо контур на дві частини (рис.9.21): ліву abc і праву сda. Нехай контур перемістився в положення a1b1c1d1. Позначимо початкову площу контура S1, кінцеву S2, а фігури сс1b1a1ad –  S0. Роботу по переміщенню контура знайдемо як алгебраїчну суму робіт по переміщенню його частин, скориставшись формулою (9.29). Врахуємо, що при вибраному напрямку струму і магнітного поля сили Ампера, які діють на частину abc утворюють з напрямком переміщення тупі кути. Тому ця робота буде від’ємною. Робота по переміщенню частини cda позитивна. Одержуємо

Робота   (9.30)

дорівнює добуткові струму на зміну магнітного потоку через площу контура.

Якщо маємо не один виток, а котушку з N витками, то робота буде в N разів більшою.

(9.31)

Добуток магнітного потоку Ф на кількість витків N називається потокозчепленням

(9.32)

 

You must be logged in to post a comment.

Фізика