9.13 Зміна струму в котушці при його вмиканні і вимиканні. Фізичний зміст індуктивності

Котушці струм наростає. Виникає змінне магнітне поле і е.р.с. самоіндукції. Закон Ома запишеться так  , а враховуючи (9.43), маємо

. Інтегрування з початковими умовами: при t = 0 I = 0, дає

(9.44)

зростання струму по експоненті (рис.9.26, криві 1). При  струм досягає стаціонарного значення

Після досягнення стаціонарного струму перемикання ключа в положення 2 утворює контур, в якому діє тільки е.р.с. самоіндукції. Закон Ома має вид . Інтегрування з початковими умовами:

при , дає

(9.45)

експоненціальний спад струму (рис.9.26, криві 2).

Відношення  називається часом релаксації. Це час, за який струм змінюється в е = 2,718 раз (е – основа натурального логарифму).

Вирази (9.44) і (9.45) показують, що зі збільшенням індуктивності зміна струму в контурі відбувається повільніше (рис.9.26, а і б). Таким чином, індуктивність є міра інертності котушки до зміни в ній електричного струму.

You must be logged in to post a comment.

Фізика