9.14 Енергія та густина енергії магнітного поля

Для збільшення струму в котушці необхідно виконати роботу проти е.р.с. самоіндукції

Ця робота перетворюється в енергію магнітного поля  . Інтегрування в межах від 0 до І дає

(9.46)

Густина енергії w – це  енергія зосереджена в одиниці об’єму простору, де створене магнітне поле

(9.47)

Знайдемо її на прикладі магнітного поля довгого соленоїда (рис.9.14). Якщо нехтувати крайовими ефектами, то це поле зосереджене всередині котушки, а отже відомий об’єм V = S∙ℓ. Енергію знаходимо по (9.46) з врахуванням (9.41). Одержуємо

Враховуючи (9.16), маємо

(9.48)

You must be logged in to post a comment.

Фізика