1.6 Енергія гармонічних коливань

Отже повна механічна енергія пружинного маятника при незатухаючих коливаннях

(1.36)

не залежить від часу, тобто залишається сталою. Відбувається перетворення потенціальної енергії к кінетичну і навпаки. Вона, як видно із (1.36) пропорційна квадрату амплітуди і квадрату частити і дорівнює максимальній кінетичній, або максимальній потенціальній енергії.

Енергія незатухаючих коливань у коливальному контурі

(1.37)

також не залежить від часу, пропорційна квадрату амплітуди і квадрату частоти і дорівнює максимальній енергії електричного поля конденсатора, або максимальній енергії магнітного поля котушки.

You must be logged in to post a comment.

Фізика