1.9 Додавання гармонічних коливань одного напрямку близьких частот (биття коливань)

Нехай маємо два гармонічних коливання одного напрямку, наприклад, вздовж осі х,  з однаковою для простоти амплітудою хо  і близькими частотами ω і ω + Δω, причому Δω << ω

Знайдемо закон коливання точки, яка приймає участь в цих коливаннях одночасно, тобто додамо ці коливання.

Одержали гармонічне коливання з частотою ω і амплітудою   яка змінюється з часом по гармонічному закону з частотою На рис.1.15 пунктиром зображено закон зміни амплітуди, а суцільною лінією – результуюче коливання (биття).

В моменти часу, коли фази коливань протилежні , результуюче зміщення дорівнює нулю. Якщо ж амплітуди коливань, що додаються, не однакові, такої повної компенсації не буде.

 

You must be logged in to post a comment.

Фізика