1.15 Резонанс струмів у коливальному контурі

Знайдемо закон зміни струму в коливальному контурі при сталому режимі вимушених коливань. Для цього візьмемо похідну за часом із (1.61)

  (1.68)

Амплітуда струму теж залежить від частоти Ω

 (1.69)

Знайдемо резонансну частоту для струму.

Одержуємо

(1.70)

що резонанс струму має місце при частоті ωо власних незатухаючих коливань і на відміну від резонансу напруг не залежить від коефіцієнта затухання. Резонансні криві для струму зображені на рис.1.21.

Із зростанням коефіцієнта затухання β амплітуда струму при резонансі зменшується

 

You must be logged in to post a comment.

Фізика