2.2 Диференційне хвильове рівняння

Диференційним хвильовим рівнянням називається таке диференційне рівняння, розв’язком якого є рівняння хвилі. Для його знаходження візьмемо другі частинні похідні із рівняння хвилі (2.6) по всім аргументам

Додамо ці рівняння

(2.7)

Підставимо одержаний вираз для S в (2.7)

Так як

одержуємо

(2.8)

Тут

(2.9)

називається оператором Лапласа.

You must be logged in to post a comment.

Фізика