2.10 Енергія електромагнітних хвиль. Вектор Умова-Пойнтінга

Електромагнітна хвиля переносить енергію, яка складається із енергії електричного і магнітного полів. Густина енергії (див.Ч.1, (7.45), (9.48) з врахуванням (2.44) і  (2.41)

Знайдемо густину потоку енергії, тобто енергію, яку переносить хвиля за одиницю часу через одиничну площадку, перпендикулярну до напрямку поширення хвилі

– це потік потужності.

За час dt через площадку dσ ,буде перенесена енергія, яка зосереджена в циліндрі довжиною V∙dt і площею основи dσ (рис.2.13)

Одержуємо

 

Враховуючи напрямки векторів, останнє співвідношення запишеться у векторній формі (2.45)

Вектор  називається вектором Умова-Пойнтінга., який означає потік потужності електромагнітної хвилі.

You must be logged in to post a comment.

Фізика