3.9Дифракція рентгенівських променів. Формула Вульфа-Бреггів

В розділі 3.7 було відмічено, що для спостереження дифракції необхідно, щоб розмір перешкоди був одного порядку з довжиною хвилі, але більшим за неї. Кристал твердого тіла може бути використаний як просторова дифракційна гратка, але оскільки міжатомна відстань d дорівнює декілька ангстремів (1Å = 10-10 м), то і довжина хвилі повинна бути такого ж порядку. А це вже діапазон рентгенівських променів. Отже на кристалічній гратці твердого тіла можна спостерігати дифракцію рентгенівських променів. При падінні на поверхню кристалу рентгенівські промені відбиваються від різних атомних площин, які потім накладаються і підсилюють, чи послаблюють один одного (рис. 3.20). В рентгеноструктурному аналізі прийнято задавати напрямок падіння променів на поверхню кристалу кутом ковзання θ, тобто кутом між променем і поверхнею кристалу. Із рис.3.20 видно, що оптична різниця ходу променів, відбитих від сусідніх атомних площин дорівнює

 

Отже максимум буде при умові

(3.27)

Це і є формула Вульфа-Бреггів, покладена в основу рентгеноструктурного аналізу: по відомим k, θ і λ знаходять міжатомну відстань d.

You must be logged in to post a comment.

Фізика