1.1 Сили Ван-дер-Ваальса

Сили Ван-дер-Ваальса діють між атомами інертних елементів і між молекулами з насиченим хімічним зв’язком О2, N2 і т.д.  Розрізняють три типи цих сил: орієнтаційні; індукційні; дисперсійні.

Орієнтаційні  сили виникають між полярними молекулами, тобто такими, у яких центри позитивних і негативних зарядів не співпадають. Вони орієнтуються таким чином, щоб між ними виникала кулонівська сила притягування (рис.1.1). При цьому потенціальна енергія їх взаємодії мінімальна. Тепловий рух руйнує таку орієнтацію молекул.

Індукційні сили виникають між неполярними молекулами, але які легко поляризуються під дією поля сусідніх молекул, тобто в них наводиться (індукується) дипольний момент. Потім молекули орієнтуються, як на рис.1.1.

Дисперсійні сили виникають за рахунок узгодженого руху електронів сусідніх атомів, наприклад, гелію. Виникають миттєві дипольні моменти, рис.1.2, які знову таки притягуються по закону Кулона.

 

You must be logged in to post a comment.

Фізика