1.6 Сили відштовхування

Сили відштовхування перешкоджають нескінченному зближенню частинок і їхньому повному зливанню. Існування цих сил зумовлене:

1) силами відштовхування однойменних зарядів ядер;

2) внаслідок перекривання внутрішніх заповнених електронних оболонок при зближенні атомів. У цьому випадку проявляється принцип заборони Паулі, згідно з яким на кожному енергетичному рівні може знаходитись єдиний електрон. Тому частина електронів повинна переходити на більш високі енергетичні рівні, що приводить до зростання енергії системи, а отже до виникнення сили відштовхування.

You must be logged in to post a comment.

Фізика