2.3 Функція розподілу для невироджених систем (функція Максвелла-Больцмана)

Функція Максвелла- Больцмана описує невироджені системи як ферміонів, так і бозонів, і має вид

(2.7)

де μ – хімічний потенціал. Його можна знайти із умови нормування функції розподілу

(2.8)

Інтеграл взятий заміною   враховуючи, що  є табличним. Одержуємо нормовану функцію Максвелла-Больцмана

(2.9)

Із виразів (2.2), (2.6) і (2.9) після спрощень одержимо нормовану повну статистичну функцію розподілу Максвелла-Больцмана

(2.10)

Графіки функцій (2.7) і (2.10) мають вид

You must be logged in to post a comment.

Фізика