5.3 Електропровідність чистих металів і сплавів. Температурний коефіцієнт опору

Електропровідність металів і сплавів зумовлена дрейфом носіїв одного знаку – електронів. Питома електропровідність виражається формулою (5.5). Величина, обернена питомій електропровідності, називається питомим опором

(5.12)
Температурна залежність (рис.5.3) обумовлена температурною залежністю рухливості, тому що концентрація вільних носіїв у металах і сплавах від температури не залежить.

Питомий опір сплавів складається із двох частин:

(5.13)

температурно-залежного опору  ρt, і залишкового опору ρд, зумовленого розсіюванням електронів на домішкових атомах.

(5.14)

лінійно зростає з температурою, а ρд величина стала. Для чистих металів вона близька до нуля.

Але це не надпровідність. У формулі (5.14)  ρо – питомий опір при 0оС,

(5.15)

температурний коефіцієнт опору (скорочено ТКО) показує відносну зміну опору при зміні температури на 1К. Знайдемо його для сплаву, скориставшись (5.13) і (5.15)

де αчист. – ТКО чистого металу, для якого ρд = 0. Знаменник завжди більший 1. Отже ТКО сплаву завжди менший, ніж ТКО чистого металу. Різниця може досягати десятків разів. В табл.5.1 приведені ТКО деяких металів і сплавів.

Сплави з малим ТКО використовуються для виготовлення термостабільних резисторів.

You must be logged in to post a comment.

Фізика