2.3 Способи задавання руху точки у просторі

Є три способи задавання положення і руху точки у просторі: звичайний, векторний і координатний.

При звичайному (траєкторному) способі повинно бути відомо: траєкторія; початок відліку, тобто дугова координата S(0) точки А в початковий момент часу; напрямок руху по траєкторії від початкового положення; дугова координата S(t) точки В, яка вимірюється довжиною траєкторії від початкової точки до положення тіла в будь-який момент часу, тобто повинна бути відома функція S = S(t).

Наприклад, S(t) = 10 + 2t -3t2 + 5t3 (м).

 

При векторному способі положення точки задається кінцем радіус-вектора , проведеним із деякого полюса О. Повинно бути відомо: 1) положення полюса О; 2) Векторна функція часу , яка називається векторним законом руху тіла.

Наприклад,

де   – одиничні вектори (орти) вздовж координатних осей X, Y, Z відповідно.

 

  При координатному способі повинні бути заданими: система координат X, Y, Z;  функції часу: x(t), y(t), z(t). Наприклад,

x(t) = 4t (м);    y(t) = -7t2 (м);    z(t) = 2t3 (м).

Всі способи взаємозв’язані. Найпростішим є зв’язок двох останніх. Якщо помножити координатні функції на відповідні орти і додати, одержимо векторну функцію (2.1) для .

You must be logged in to post a comment.

Фізика