4.9 Перша та друга космічні швидкості

Перша космічна швидкість – це швидкість, яку необхідно надати тілу, щоб воно стало штучним супутником Землі. При його польоті по орбіті радіусом r сила гравітаційного притягування надає йому доцентрового прискорення.

  (4.34)

де   – прискорення вільного падіння на висоті 

Космічні польоти здійснюються на висоті близько сотні кілометрів, а радіус Землі  6300 км. Тому можна вважати, що радіус орбіти штучного супутника дорівнює радіусу Землі. Тоді r = Rз, g = go = 9,8 м/с2;

Друга космічна швидкість – це така швидкість тіла, коли воно за рахунок своєї кінетичної енергії може вийти за межі гравітаційного поля Землі. Знайдемо її із закону збереження енергії: кінетична енергія тіла дорівнює роботі сил гравітаційного поля при переміщенні від поверхні Землі до нескінченності, тобто маємо

 

You must be logged in to post a comment.

Фізика