4.12 Аналогія величин і рівнянь поступального і обертального руху. Кінетична енергія обертання тіла

Доведемо останню формулу. Кінетична енергія ∆Екі елементу тіла ∆mi дорівнює 

Ми врахували зв’язок лінійної і кутової швидкостей  . Кінетичну енергію обертання всього тіла знайдемо як суму кінетичних енергій усіх його елементів, врахувавши (4.40), тобто

(4.43)

Якщо тіло не тільки обертається, а ще і його центр маси рухається поступально з швидкістю V, наприклад, котиться колесо, то кінетична енергія дорівнює сумі поступальної і обертальної складових

  (4.44)

 

You must be logged in to post a comment.

Фізика