6.3 Закон Дальтона. Рівняння стану для суміші газів

Англійський фізик Дж. Дальтон (1766-1844) 1801-1803 р. експериментально встановив закон, який носить його ім’я (закон Дальтона): загальний тиск суміші хімічно не взаємодіючих газів дорівнює сумі парціальних тисків. Парціальний тиск – це тиск кожного газу, який встановлюється, коли в посудині знаходиться тільки цей газ, а інші відкачані.

(6.6)

Одержимо рівняння стану для суміші газів. Запишемо із рівняння Клапейрона-Менделєєва (6.5) парціальні тиски:

Загальний тиск знайдемо по закону (6.6) Дальтона

(6.7)

де молярна маса суміші газів

(6.8)

Таким чином рівняння стану для суміші має такий же вид, як і (6.5) для одного газу, якщо замінити масу і молярну масу значеннями для суміші

(6.9)

You must be logged in to post a comment.

Фізика