6.13 Дифузія

Дифузія – це перехід молекул із місць з більшою концентрацією в місця з меншою концентрацією. Отже, необхідною умовою дифузії є наявність градієнта концентрації (густини). Молекули переходять за рахунок хаотичного теплового руху із шарів з більшою концентрацією молекул в шари з меншою концентрацією. При цьому вони переносять власну масу. Знайдемо потік маси М, тобто масу, яка переноситься через площадку ∆S за одиницю часу (рис.6.17). Кількість молекул, які переходять через площадку ∆S після останнього зіткнення зліва направо і навпаки дорівнюють:

 

Тоді за час ∆t вільного пробігу перенос маси буде дорівнювати

Потік маси

(6.35)

Рівняння (6.35) називається рівнянням дифузії, або першим законом Фіка. Коефіцієнт дифузії           (6.36)

You must be logged in to post a comment.

Фізика