6.14 Зв’язок між коефіцієнтами переносу. Властивість газу при низькому тискові

Запишемо коефіцієнти переносу:

коефіцієнт в’язкості

   (6.32)

коефіцієнт теплопровідності

 (6.34)

коефіцієнт дифузії

      (6.36)

Ці коефіцієнти зв’язані між собою очевидним співвідношенням

(6. 37)

Проаналізуємо залежність цих коефіцієнтів від концентрації молекул, або, що теж саме від тиску, так як Р = nkT. При високих значеннях тиску (до стану вакууму)  λ ~ n-1 (див.(6.30)), а ρ ~ n. Vср.ар∙ від n не залежить. Тому η ~ no , χ ~ no не залежать від концентрації (тиску), а D ~ λ ~ n-1 (рис. 6.18). В стані вакууму λ ~ no не залежить від концентрації (див. розділ 6.10).  Тому η ~ n, χ ~ n пропорційні концентрації, а    D ~ nо не залежить від неї. Зменшення коефіцієнта теплопровідності газу в стані вакууму використовується при створенні тепло ізольованих посудин – термосів, посудин Дюара (термоси для зберігання зріджених газів), а також в манометричних перетворювачах Пірані (рис.6.19), які використовуються для вимірювання тиску газу. Платинова нитка 1 нагрівається електричним струмом, а її температура вимірюється термопарою 2. При зміні тиску змінюється  теплопровідність газу і температура нитки. По термоелектрорушійній силі термопари (mV) вимірюють тиск газу.

 

You must be logged in to post a comment.

Фізика