6.17 Робота газу в ізопроцесах

Нехай газ, який знаходиться в циліндрі під поршнем площею S, розширюючись, переміщує його на відстань dx (рис.6.23). Тиск газу Р. За означенням елементарна механічна робота дорівнює

(6.42)

а загальна робота    (6.43)

Графічно вкоординатах Р-V робота газу дорівнює площі криволінійної трапеції, яка обмежена графіком процесу, віссю об’єму V і лініями              V1 = const,   V2 = const (рис.6.24).

Знайдемо роботу газу в різних ізопроцесах:

Ізохорний. Так як V = const, dV = 0.   Тому dAV =0 і  АV = 0     (6.44)

Ізобарний. Р =  const. Взявши до уваги рівняння (6.5) Клапейрона-Менделєєва, одержимо

(6.45)

Ізотермічний. Т = const.

(6.46)

You must be logged in to post a comment.

Фізика