2.6 Класифікація рухів в залежності від значень нормального і дотичного прискорень

Так як   , то при аn = 0  і  V ≠ 0  R → ∞. Це означає, що траєкторія являє собою пряму лінію.

При  Рух рівномірний.

Розглянемо декілька варіантів значень аn  і  аτ:

  1. a) – прямолінійний рівномірний рух;

б)  – прямолінійний рівнозмінний рух;

в)   – прямолінійний рух із змінним прискоренням;

г)   – рівномірний рух з постійним радіусом кривизни траєкторії, тобто по колу;

д)  – рівнозмінний рух по колу;

е)  – величина швидкості зростає, так як Отже повинен зростати і радіус кривизни траєкторії, щоб аn залишалось незмінним. Маємо рух тіла по спіралі, яка розкручується

You must be logged in to post a comment.

Фізика