6.22 Ідеальна теплова машина Карно та її ККД

 

У 1824 році французький інженер С.Карно (1796-1832) запропонував цикл теплової машини, який складається із двох ізотерм 1→2, 3→4, та двох адіабат 2→3, 4→1 (рис.6.31). Для знаходження ККД запишемо перше начало термодинаміки для усіх чотирьох процесів:

Склавши всі рівняння, знайдемо роботу за цикл та його ККД

(6.61)

Запишемо рівняння адіабат (див.6.55)

Поділимо ці рівняння одне на друге і спростимо. Одержуємо

Отже,  або

 

Тоді формула (6.61) для ККД ідеальної машини Карно набуде виду

(6.62)

You must be logged in to post a comment.

Фізика