6.24 Зміна ентропії ідеального газу. Ізоентропійний (адіабатний) процес

Враховуючи співвідношення (6.67), (6.38), (6.41), (6.42) і (6.5), одержуємо зміну ентропії ідеального газу

(6.72)

Знайдемо зміну ентропії при адіабатному процесі. Для цього в (6.72) відношення температур заміняємо із рівняння адіабати (6.55)

Одержуємо

(6.73)

Тому у (6.73) вираз у квадратній дужці дорівнює нулю.

Отже, . А це означає, що ентропія при адіабатному процесі не змінюється (залишається сталою). Тому адіабатний процес називається ще ізоентропійним.

You must be logged in to post a comment.

Фізика